2017

Vi har hatt en veldig god start på det nye året, og håper at dette er en trend og ikke bare tilfeldigheter. Vi tolker markedet dit hen at tidene ser litt lysere ut fremover :)

 vaar.krokus.jpg