HR Administrator

Vi har behov for kandidater til et engasjement som HR Administrator til en av våre kunder på Forus. Den riktige kandidaten må ha erfaring fra HR, høyere utdannelse innen relevante fag, god systemforståelse samt solide excelferdigheter. 

Arbeidsoppgaver: 

  • Administrative oppgaver ifm. ansettelser og avslutning av ansettelsesforhold
  • Utarbeidelse av kontrakter, avtaler og attester
  • Oppgaver knyttet til visumprosesser
  • Rapportering av HR-data og oppfølging
  • Administrasjon og rapportering knyttet til timeregistrering
  • Oppdatering og monotering av HR-data
  • Utarbeidelse av sykefraværstatistikk
  • Refusjonsprosess ifm. sykefravær og permisjoner


Er du kandidaten vi leter etter? Send CV og søknad til soknad@nokkelpersonell.no