DOCUMENT CONTROLLER

Vi søker erfaren dokumentkontrollør for en av våre kunder. Du må være tilgjengelig for snarlig tiltredelse.

Av arbeidsoppgaver kan nevnes:

  • Være kontaktpunkt/knutepunkt for utvalgte prosjekter
  • Inntrodusere bedriftens krav til relevante kontraktører og leverandører samt sørge for at de leverer tilsvarende
  • Superbruker på dokumentkontrollsystemet; Opplæring av brukere på systemet og prosesser samt sørge for at de siste revisjonene av systemet blir introdusert til brukerne
  • Aktiv kommunikasjon med kunder for å sikre at deres forventninger blir oppfylt
  • Ansvar for at all dokumentasjon og teknisk informasjon er registrert, kontrollert og arkivert i selskapets dokumentkontrollsystemer
  • Sørge for at arbeidsinstruksjoner er opprettet, vedlikeholdt og introdusert for alle dokumentkontrolloppgaver
  • Opplæring av kontraktører i nåværende samarbeidsverktøy

  • Involvert i interne og eksterne revisjoner

  • Assistere ulike team-medlemmer ved behov

Vi søker deg som er nøyaktig, detaljorientert, arbeidsom og fleksibel. Minimum 3 - 5 års relevant erfaring med dokumentkontroll.

 

Interessert? Send oss din søknad og CV snarest til soknad@nokkelpersonell.no