REGNSKAPSKONSULENT/ ACCOUNTANT

Vi jobber med flere stillinger innenfor regnskapsområdet og vi ønsker å komme i kontakt med kandidater med allsidig regnskapserfaring, fortrinnsvis med formell utdannelse. Arbeidsoppgaver omfatter blant annet; 

* Fakturabehandling og oppfølging
* Avstemming
* Fakturering
* Momsrapportering
* Månedsrapportering
* Behandling av reiseregninger

Det er ønskelig med erfaring fra SAP og Excel.

Ta kontakt med siw@nokkelpersonell.no for mer informasjon, eller send din CV til soknad@nokkelpersonell.no så hører du fra oss.