Regnskaps- og lønnsmedarbeider

På vegne av en av våre kunder, søker vi en selvstendig og regnskapskyndig medarbeider.

Arbeidsoppgavene omfatter bl.a.;
REGNSKAP:

 • Fakturabehandling og kontering
 • Remittering og betalingsoppfølging
 • Bokføring
 • Periodisering og avstemming
 • Moms
 • Rapportering


LØNN:

 • Timeregistrering
 • Behandling av reiseregninger
 • Lønnskjøring og utbetaling
 • Avstemming
 • Årsoppgjør


Vi søker kandidater med minimum 5 års relevant arbeidserfaring. 
Det er viktig å ha god regnskapsforståelse, være strukturert og ansvarsbevisst i tillegg til å kunne se det store bildet.


Interessert? Send CV og søknad til soknad@nokkelpersonell.no