CONTROLLER

Er du vår nye medarbeider? For kunde søkes nøyaktig og erfaren controller til 100% stilling med oppstart snarest. 

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for periodeavslutning 
 • Ansvarlig for regnskap; kontant- og virksomhetsregnskap
 • Samarbeid med øvrige Controllere om inngående faktura som ikke er bokført, vurdere og bokføre avsetninger
 • Kontrollere periodiserte kostnader og vurdere endringer/tillegg 
 • Følge opp og aktivere investeringer
 • Gjennomføre rimelighetskontroll av ferdig regnskap og eventuelt bokføre omposteringer
 • Balanseavstemming
 • Sørge for at bilagsdokumentasjon er i henhold til krav og generelle regnskapsstandarder
 • Gjennomføre standard kontrollhandlinger og interne sjekkpunkt
 • Ansvarlig for oppdatering av prosedyrer innen regnskap
 • Diverse ad hoc 


Kvalifikasjoner:

 • Universitets-/høgskoleutdannelse på Bachelornivå
 • Minimum 3 års erfaring innen selvstendig regnskap/regnskapsrapportering
 • Gode IT-kunnskaper inkl. Excel. Fordel med kjennskap til Agresso.
 • Selvstendig, arbeidsom, nøyaktig og fleksibel
 • Fordel med kunnskap om statsbudsjett/regnskap og statens regnskapsstandarder (SRS)


Arbeidssted: Stavanger

Oppstart: Asap 


Noe for deg? Send søknad og CV snarest til: soknad@nokkelpersonell.no