Innkjøper

Vi er på jakt etter to selvstendige innkjøpere til langvarige oppdrag. Begge rollene skal legge til rette for daglige kjøp og expediting. De rette kandidatene må kunne håndtere stress og tidspress, og evne å arbeide i team så vel selvstendig


Arbeidsoppgaver:

  • Utstede SAP Purchase rekvisisjoner
  • Sikre at kjøpsordre er kostnadseffektive og av høy kvalitet
  • Sikre tilgjengeligheten av varer og tjenester, og at service bestillinger er produsert i tide
  • Bygge sterke relasjoner til medarbeidere og leverandører
  • Ta aktiv del i administreringen og oppfølging av forholdet til viktige leverandører
  • Gi kontinuerlig støtte ved administrasjon av innkjøpsordrer og tilhørende dokumenter
  • Oppgi leveringsstatus for varer og tjenester som er bestilt til funksjonen, og håndtere forespørsler fra leverandører
 
 

Interessert?

Send CV og søknad til soknad@nokkelpersonell.no snarest