Personellkoordinator

 Vi leter etter en selvstendig, proaktiv og ansvarsbevisst medarbeider til langsiktig og utfordrende stilling.

Arbeidsoppgaver

  • Ansvarlig for å koordinere personell og kurs
  • «Source og screene» aktuelle kandidater
  • Være kontaktperson mot våre rammeavtale kunder vedrørende personellbehov
  • Ansvarlig for å koordinere sertifikatpliktige stillinger opp mot den enkelte flaggstats regelverk og retningslinjer

 

Kompetansekrav:

  • Solid erfaring fra personellkoordinering og rekruttering
  • Kjennskap til ulike regelverk som er gjeldende på norsk sokkel

 

Interessert?

Send CV og søknad til soknad@nokkelpersonell.no