Regnskapskonsulent

Vår spennende kunde i oljeservicebransjen opplever sterkt økende aktivitet og vil derfor øke sin bemanning med en ny, dyktig medarbeider. Stillingen ønskes besatt av en autorisert regnskapsfører eller av en proaktiv, lærevillig og regnskapskyndig medarbeider som ønsker å bli autorisert på litt sikt.

Arbeidsoppgavene vil i all hovedsak omfatte;

  • Selvstendig regnskapsførsel for egne selskap
  • Rapportering
  • Rådgivning i regnskapsrelaterte spørsmål


Personlige egenskaper som er viktig i stillingen;

  • Riktig person må ha evnen til å tilpasse seg nye IT systemer og rutiner på en smidig og god måte
  • Kunne jobbe selvstendig, men samtidig være del av et team på 6 andre personer
  • Nøyaktig og strukturert


Vår kunde er som sagt inne i en vekst periode og denne stillingen vil i utgangspunktet bli en permanent, fast stilling etter en innleieperiode.

Interessert?

Send CV og søknad til soknad@nokkelpersonell.no