HMSK Koordinator

Vi søker HMSK koordinator for spennende kunde i oljeservicebransjen. 

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre systemkontroll, interne revisjoner 
 • Delta/tilrettelegge for at kravene i ledelsessystemet er integrert i organisasjonens forretningsprosesser
 • Støtte opp arbeidet innen helse, miljø og sikkerhet
 • Veilede og støtte personer, slik at de kan bidra til virkningen av ledelsessystemet
 • Delta i holdningsskapende og rådgivende arbeid innen HMSK og ytre miljømål
 • Delta og støtte arbeidet med forbedringsprosjekter, som fokuserer på målstyrt forbedring i hele organisasjonen
 • Bistå kvalitetsleder med å forsikre at organisasjonens kvalitetsmål og HMS mål er definert, implementert, revidert og at håndbøker samsvarer med kundenes krav og ISO 9001:2015 kvalitetsmål, ISO 14001:2015 miljømål og ISO 45001:2018.

Noe reising må påregnes.

Kvalifikasjoner/egenskaper

 • Erfaring innen QRM/HSE og i utførelse av revisjoner
 • Fordel med høyskoleutdannelse innen HMSK, men ingen betingelse
 • God forståelse for Kvalitetsstyring 
 • Gjennomført relevante sertifiseringskurs
 • Gode muntlige og skriftlige norsk + engelsk kunnskaper
 • Strukturert og arbeidsom
 • Evne til å lære bort

 

Har du denne kompetansen og er ledig for nye utfordringer?? Da sender du søknad og CV til: soknad@nokkelpersonell.no