Administrasjonskoordinator

På vegne av en av våre kunder ser vi nå etter en strukturert Administrasjonskoordinator.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Administrere bilpark
 • Koordinering av IT relaterte saker og enkel support
 • Være bindeledd mellom ansatte og IT leverandør (påse at ansatte har nødvendig IT utstyr og tilganger)
 • Ivareta IT sikkerhet
 • Brukerstøtte på kontorstøttesystemer og administrasjon av kontormaskiner og møteromsutstyr
 • Bistå med fakturering og andre oppgaver knyttet til økonomi
 • Administrative oppgaver etter behov
 • Ad- hoc oppgaver


Kvalifikasjoner:

 • Vilje og evne til å ta ansvar
 • Selvstendig og har god gjennomføringsevne
 • Trives med å ha mange baller i luften
 • Strukturert og med evne til å sette seg rask inn i nye systemer og prosesser
 • Enkel økonomiforståelse
 • Gode IT- kunnskaper og god kjennskap til MS Office programmene (Sharepoint, Office 365)

 

Interessert?

Send CV og søknad til soknad@nokkelpersonell.no. Aktuelle kandidater vurderes fortløpende.