Personell koordinator

For en kunde er vi nå på jakt etter en strukturert, lærevillig og arbeidssom personell koordinator, som også er teamorientert! 


Arbeidsoppgaver: 

- Mobilisering og demobilisering av personell i rotasjon, onshore og offshore 

- Oppfølging av personell 

- Oppfølging av kunder 

- Kontrollere og godkjenne timelister og reiseregninger 

- Bestille billetter og hotell i forbindelse med reise for personell 

- Registrere og oppdatere OCS og personalmapper, med personopplysninger, kurs og kompetanse 

- Bestille og registrere kurs, helseovervåking og PVU 

- Utarbeidelse av ansettelseskontrakter, og annen dokumentasjon vedr. oppsigelse, permittering og arbeidsattester 

- Utarbeidelse av RF-skjema 

- Ajourhold av personalkartotek og arkivering 

- Registrering og kontroll av sykefravær, sam oppfølging av sykefraværstatestikk 

- Kontakt med nav

 

Kvalifikasjoner: 

- Arbeidssom, teamorientert og uredd 

- Strukturert og lærevillig 

- Erfaring med OCS 

- Flytende norsk og engelsk, skriftlig og muntlig 


Er dette stillingen for deg? Send oss din CV og søknad til soknad@nokkelpersonell.no.